Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, επιθυμεί να διατηρήσει διαρκή επικοινωνία με τους αποφοίτους και τις απόφοιτες, τις συνεργαζόμενες εταιρίες, το ευρύ κοινό, καθώς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς, και σας καλεί να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό της δελτίο.

Εγγραφείτε ως μέλος, για να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, σημαντικά νέα, εκδηλώσεις και τα προγράμματα σπουδών.
 
Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός αυτός ενισχύει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων ως θεμελιώδους δικαιώματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα (ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα και επώνυμο), θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων που αφορούν τις δραστηριότητές της. Αυτά αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική βάση που διατηρεί η Σχολή, δεν αποστέλνονται σε άλλους αποδέκτες, ούτε διαβιβάζονται εκτός Κύπρου. Με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήψης άντιγραφου των δεδομένων σας που τηρούμε στο ηλεκτρονικό μας αρχείο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας πιο κάτω εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση από τη Σχολή.

* indicates required